مجله دانش هوش تک

آخرین اخبار هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

ژوئن 24, 2021

فوتبال – یک مجال مناسب برای هوش مصنوعی

توسعه تجزیه و تحلیل ورزش از طریق تحقیقات هوش مصنوعی
ژوئن 21, 2021

سوالات سطح متوسط مصاحبه هوش مصنوعی

ادامه سوالات و پاسخ ها در جلسه مصاحبه یک کارجوی هوش مصنوعی
ژوئن 20, 2021

سوالات مصاحبه سطح پایه هوش مصنوعی

تقریباً هر کسب و کار بزرگی به دنبال متخصصان هوش مصنوعی است.
ژوئن 15, 2021

فیس بوک از کدام الگوریتم برای تشخیص چهره استفاده می کند؟

فیس بوک از کدام الگوریتم برای تشخیص چهره استفاده می کند و چگونه کار می کند؟