مجله دانش هوش تک

آخرین اخبار هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

ژوئن 9, 2021

کاربرد هوش مصنوعی در مبارزه با ویروس COVID-19

هوش مصنوعی می تواند نقشی حیاتی در مبارزه با COVID-19 داشته باشد.
ژوئن 8, 2021

بیزینس هایی که هوش مصنوعی آن ها را لرزاند (رباتیک)

از کار روی خطوط مونتاژ در تسلا گرفته تا آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان ژاپنی