parallax background

پروژه هوش مصنوعی بانک مرکزی


شناسایی و کنترل تردد افراد، در سازمان ها، ادارات

یک سامانه نرم‌افزاری است که می‌تواند با پردازش تصویر (OCR)، متن داخل یک عکس را استخراج کرده و فایل متنی معادل آن را ارائه نماید.

این سامانه جایگزین مناسبی برای تایپ اطلاعات چاپ شده است که قادر است با سرعت و دقت بالا اسناد را به متن الکترونیکی تبدیل کند. برای این کار کافیست عکس و یا اسکن اسناد به نرم افزار نویسه خوان نوری بینا داده شود تا متن داخل تصاویر و اسناد اسکن شده در قالب فایل متنی تحویل داده شود.

یک سامانه نرم‌افزاری است که می‌تواند با پردازش تصویر (OCR)، متن داخل یک عکس را استخراج کرده و فایل متنی معادل آن را ارائه نماید.

این سامانه جایگزین مناسبی برای تایپ اطلاعات چاپ شده است که قادر است با سرعت و دقت بالا اسناد را به متن الکترونیکی تبدیل کند. برای این کار کافیست عکس و یا اسکن اسناد به نرم افزار نویسه خوان نوری بینا داده شود تا متن داخل تصاویر و اسناد اسکن شده در قالب فایل متنی تحویل داده شود.